Printen Print deze pagina
Beeldmerk Provincie Flevoland
Logo Provincie Flevoland
 

Omgevingsplan Flevoland

Omgevingsplan: beleid en regels eenvoudig te vinden

De provincie houdt zich bezig met de fysieke leefomgeving van Flevoland. Om dit in goede banen te leiden heeft zij beleid en regels vastgesteld. Het beleid is neergelegd in het Omgevingsplan Flevoland. Dit Omgevingsplan bevat vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan, Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer en Vervoersplan. Het Omgevingsplan bevat tevens de hoofdlijnen van het economische, sociale en culturele beleid.
Lees meer over beleid en regels in “Veelgestelde Vragen”.

Overzicht Omgevingsbeleid en Regels – beleid en regels door de tijd heen
In het ’Overzicht Omgevingsbeleid en Regels’ vindt u het oorspronkelijke Omgevingsplan, de diverse wijzigingen erop en de nu geldende (geconsolideerde) regels. Daarbij is aangegeven wanneer zij zijn vastgesteld en op welke inhoudelijke thema’s zij betrekking hebben. De achterliggende documenten zijn te downloaden.

Geconsolideerd Omgevingsplan – inzicht in actueel beleid
Voor inzicht in het actuele provinciale beleid kijkt u in ‘Geconsolideerd Omgevingsplan’. Het gaat hier om vaststaand beleid en regels. De wijzigingen van beleid en regels die nog in procedure zijn, staan hier niet vermeld.

Kaarten
In het overzicht ‘Kaarten’ staan de beleidskaarten uit de geconsolideerde versie van het Omgevingsplan Flevoland bij elkaar. Deze kunnen naar thema worden ingedeeld.
 

Overzicht Omgevingsbeleid en Regels Geconsolideerde Omgevingsplan Kaarten

Laatst gewijzigd: 31-01-2017